انجمن صنفی LSF ایران حامی معنوی گرده همایی سراسری انبوه سازان کشور

محورهای این همایش به شرح ذیل می باشد:
1ـ بررسی جایگاه انبوه سازی واقعی در ساخت و ساز کشور و نقش آن در اقتصاد کلان و چشم انداز 20 ساله کشور، بررسی راه های تأمین منابع مالی پروژه های انبوه¬سازی و عمرانی.
2ـ نقش بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری در تأمین منابع مالی پروژه های انبوه سازی و عمرانی کشور (با توجه به رصد و شناسایی نوسانات حادث و تأثیرگذار بر اتمام پروژه ها)
3ـ نقش نهادها و سازمان های مختلف در ارائه الگوی مناسب مالی در عرصه تولید مسکن و اتمام ساخت و ساز پروژه های مسکن و انبوه سازی در کشور (وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، بیمه و ...)
4ـ ارائه راهکارهای تشویقی جهت افزایش کمی و کیفی ساخت و ساز و استفاده از مشارکت همگانی در پیشبرد اهداف ساخت و ساز در کشور با ارائه تسهیلات از جمله تسهیلات بانک ها برای مسکن، بسترسازی فروش اوراق مشارکت توسط بخش خصوصی، مشارکت های مالی مردم و ...
5ـ مقابله با بی ثباتی های احتمالی مالی شناسایی و آمادگی مقابله با تأثیرات منفی (نوسانات ارز و تورم حادث و ...) بر فرآیند تولید مسکن و توسعه صنعت ساختمان.
6ـ لزوم صنعتی سازی در تولید مسکن (با بهره گیری از آخرین تکنولوژی های روز)، ارائه آخرین راهکارها و پیشنهادات برای بسترسازی و فرهنگ سازی عملی صنعتی سازی، بومی سازی فناوری های نوین (با رعایت و درک شرایط مختلف اقلیمی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 31 استان) با محوریت بهینه سازی مصرف سوخت در پروژه ها و اجرای مبحث 19 و فرهنگ سازی آن و ...
این گرده همایی با حضور انبوه سازان سراسر کشور، مسئولین دولتی، اعضای کمیسیون های عمران، اقتصاد، برنامه و بودجه و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و ... برگزار خواهد شد.