چاپ اولین کتاب مرجع ساخت و ساز با روش LSF در ایران

اولین کتاب مرجع ساخت و ساز با روش LSF در ایران توسط انجمن صنفی LSF ایران به چاپ رسید. این کتاب اطلاعاتی در خصوص پروژه های انجام شده به روش LSF به همراه جزئیات از قبیل: متراژ ، کاربری ، محل اجرا ، نام شرکت سازنده و ... می باشد.

 
   
  بازتاب ارسال کتاب