برگزاری سومین مجمع عمومی عادی سالانه و اولین جلسه مجمع عمومی فوق العاده

بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن دعوت می شود در جلسه مذکور که در ساعت 17:00 عصر روز دوشنبه مورخ 28/05/1392 در تهران، خیابان ولیعصر، بعد از تقاطع نیایش، کوچه رحیمی، پلاک 20، طبقه سوم با دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
1- اصلاح موارد اساسنامه انجمن.
2- تصویب اساسنامه مقرر با قوانین وزارت کار.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:
1- استماع و تصویب گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی انجمن.
2- استماع و تصویب گزارش مالی خزانه دار در خصوص صورت های مالی سالانه.
3- انتخاب بازرس قانونی.
4- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
5- بررسی و تصویب سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

هیئت مدیره انجمن