برگزاری سومین جلسه هم اندیشی انجمن صنفی LSF

سومین جلسه هم اندیشی انجمن صنفی LSF ایران روز دوشنبه مورخ 92/04/24 به صرف افطار و شام در رستوران شاندیز در اریکه ایرانیان برگزار گردید.