چاپ خلاصه ای از معرفی انجمن در دوهفته نامه پیام ساختمان

در این گزارش خلاصه ای از تاریخچه سازه های LSF و عملکرد انجمن به همراه لیست اعضاء و تصاویر کتابهایی که توسط انجمن به چاپ رسیده یا انجمن اسپانسر آنها بوده است در دوهفته نامه پیام ساختمان شنبه مورخ 93/03/17 به چاپ رسیده است.