حضور انجمن صنفی LSF ایران در اولین همایش ملی مصالح ساختمان استاندارد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران - بهمن ماه 1393 ساختمان

این همایش به مدت یک روز در تاریخ 93/11/05 در مرکز همایش های بین المللی رازی برج میلاد برگزار گردید که انجمن در آن حضور پیدا کرده و در نمایشگاه جانبی آن نیز شرکت نمود.