برگزاری پنجمین جلسه مجمع عمومی عادی انجمن

براساس نامه دعوت به جلسه شماره 0752/94/الف مورخ 01/04/1394 مجمع عمومی عادی مرحله اول انجمن روز دوشنبه مورخ 12/05/94 ساعت 17:30 در محل دفتر انجمن به آدرس میدان فاطمی، ضلع شمال میدان، پلاک 13، طبقه 5، واحد 51، با حضور 16 شرکت (2 شرکت وکالتنامه ارسال کرده اند) از 23 شرکت عضو انجمن و نماینده قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید.
پس از تکمیل تعداد نفرات و رسمیت جلسه، ابتدا حاضرین نسبت به تعیین هیئت رئیسه به شرح ذیل اقدام نمودند:
آقای مهندس مهدی مستأجران ـ رئیس مجمع
آقای مهندس رضا غفارزاده ـ نائب رئیس مجمع
آقای مهندس همایون تاجبخش قاجار ـ منشی جلسه
سپس مجمع عمومی بطور رسمی آغاز و براساس برنامه اعلامی، موارد ذیل به انجام رسید:
1) ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره توسط رئیس هیئت مدیره انجمن و تصویب آن توسط حاضران مجمع.
2) ارائه گزارش عملکرد مالی سال 1393 انجمن توسط خزانه دار و تصویب آن توسط حاضران مجمع.
3) ارائه گزارش بازرس قانونی انجمن به مجمع
همچنین در این مجمع حق عضویت و ورودیه برای سال 1394 به شرح ذیل تصویب گردید:
الف) عضویت حقوقی:
ورودیه: 50.000.000 ریال معادل پنج میلیون تومان
حق عضویت سال 1394: 8.000.000 ریال معادل هشتصد هزار تومان
ب) عضویت حقیقی (همانند سال گذشته و بدون تغییر):
ورودیه: 12.500.000 ریال معادل یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان
حق عضویت سال 1394: 2.500.000 ریال معادل دویست و پنجاه هزار تومان
لیست حاضرین در جلسه مجمع:
1) آقای مهندس ناصر شجاع آذر از شرکت ویما
2) آقای مهندس منتظری آذر از شرکت ویما
3) آقای مهندس همایون تاجبخش قاجار از شرکت پارسیان پی جنوب
4) آقای مهندس رضا غفارزاده از شرکت پناه ساز الوند (وکالت از شرکت سبک سازه پارس)
5) آقای دکتر فرشید خالقیان از شرکت سازین
6) آقای مهندس مهدی مستأجران از شرکت سی بن سازه مهر
7) آقای مهندس مسعود فیاض آذر از شرکت پایاسازه پاسارگاد (وکالت از شرکت پدید ساخت رستاک)
8) آقای مهندس بیژن خادمی از شرکت سپیده دمان
9) آقای مهندس حامد پورکند از شرکت کناف ایران
10) آقای مهندس رضا کاشانیان از شرکت بنا برج ظفر
11) آقای مهندس مجیدرضا ابدی از شرکت دلتا اوج البرز
12) آقای مهندس مسعود حسینی راد از شرکت آرمان پی
13) آقای مهندس حسن نظرزاده دباغ از شرکت تدبیر بنا آزما
14) آقای مهندس محمد ناصر زنگنه از شرکت هوشنمد سازه آروین آرا
15) آقای مهندس عبدالرضا بزرگمهر از شرکت سامان سازه سرآمد

«««« صورتهای مالی - صفحه نخست »»»»

«««« ترازنامه »»»»