دعوت به جلسه دفاع رساله دکتری با موضوع: " مطالعه عددی و آزمایشگاهی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی سرد نورد شده فولادی LSF "

دعوت به جلسه دفاع رساله دکتری با موضوع: " مطالعه عددی و آزمایشگاهی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی سرد نورد شده فولادی LSF "
محقق : سعید محبی
حامی رساله پایان نامه : شرکت پایاسازه پاسارگاد
زمان: روز یکشنبه، هشتم شهریور ماه (94/06/08) ساعت 10:30
مکان: دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی عمران، سالن شهید رجب بیگی