تخفیف شرکت سوپرپکس به اعضای انجمن

انجمن صنفی LSF ایران طی مذاکرت انجام شده با شرکت سوپر پکس ـ تولید کننده لوله و اتصالات آبرسانی و گرمایشی ـ موفق به اخذ تخفیف 5 تا 10 درصدی برای اعضای انجمن گردید.