تخفیف شرکت هونام تجارت قطب گلستان به اعضای انجمن

انجمن صنفی LSF ایران طی مذاکرات انجام شده با شرکت هونام تجارت قطب گلستان ـ تولید کننده سمنت بردهای سیمانی ـ موفق به اخذ تخفیف 12 تا 17 درصدی برای اعضای انجمن گردید.