برگزاری کنفرانس ملی "محافظت ساختمان ها و سیستم های حمل و نقل در برابر آتش"

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در نظر دارد کنفرانس ملی "محافظت ساختمان ها و سیستم های حمل و نقل در برابر آتش" را مورخ 29 و 30 اردیبهشت سال 1395 برگزار نماید. مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 15 دی ماه 1394 می باشد.

سایت اختصاصی کنفرانس www.fireconference.ir