5-15 درصد تخفيف در خريد عايقهاي صوتي و حرارتي براي اعضاي انجمن

بدينوسيله به اطلاع اعضاي محترم انجمن مي رساند شركت نيكان نسوز جي (توليد كننده عايقهاي صوتي و حراراتي) آمادگي خود را جهت همكاري با انجمن اعلام نموده و هر يك از اعضاي انجمن با ارائه گواهينامه معتبر خود (گواهينامه اي كه تا پايان سال جاري اعتبار داشته باشد) مي توانند از تخفيفات اين شركت ـ 5 درصد تخفيف در خريد پشم سنگ و 15 درصد تخفيف در خريد عايق تخته اي (سرباره) برخوردار شوند. ليست قيمت به پيوست ارائه مي گردد.