برگزاری هفتمین جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن دعوت می شود در جلسه مذکور که در ساعت 17:00 عصر روز دو شنبه مورخ 96/04/12 در تهران، خيابان نلسون ماندلا (جردن)، خيابان شهيد طاهري، پلاک 31، طبقه 1، واحد 2 با دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:
1- استماع و تصویب گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی انجمن.
2- استماع و تصویب گزارش مالی خزانه دار در خصوص صورت های مالی سالانه.
3- انتخاب اعضاي هيئت مديره.
4- انتخاب بازرس قانوني.
5- بررسی و تصویب سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

هیئت مدیره انجمن