برگزاری همایش اقتصادی و سرمایه گذاری ایران و آفریقا

همایش اقتصادی و سرمایه گذاری ایران و آفریقا در 14 شهریور ماه سال جاری در سالن همایشهای صدا و سیما برگزار خواهد شد.