برگزاری هفتمین جلسه مجمع عمومی عادی انجمن

براساس نامه دعوت به جلسه شماره 96/0890/الف مورخ 1396/03/06 مجمع عمومی عادی مرحله اول انجمن روز دو شنبه مورخ 96/04/12 ساعت 17:00 در آدرس تهران، خيابان نلسون ماندلا (جردن) ، خيابان شهيد طاهري، پلاک 31، طبقه 1، واحد 2، با حضور 15 شرکت (2 شرکت وکالتنامه ارسال کرده اند) از 23 شرکت عضو انجمن و نماینده قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید.
پس از تکمیل تعداد نفرات و رسمیت جلسه، ابتدا حاضرین نسبت به تعیین هیئت رئیسه به شرح ذیل اقدام نمودند:
آقای مهندس رضا غفارزاده ـ رئیس مجمع
آقای دکتر فرشید خالقیان ـ نائب رئیس مجمع
آقای مهندس سید امین یوسفی ـ منشی جلسه
آقای مهندس مهدی مستأجران گورتانی ـ ناظر اول
آقای مهندس سعید نصیری ـ ناظر دوم
سپس مجمع عمومی بطور رسمی آغاز و براساس برنامه اعلامی، موارد ذیل به انجام رسید:
1) ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره توسط رئیس هیئت مدیره انجمن آقاي مهندس مسعود فياض آذر و تصویب آن توسط حاضران مجمع.
2) ارائه گزارش عملکرد مالی سال 1395 انجمن توسط خزانه دار انجمن آقاي مهندس مهدی مستأجران گورتانی و تصویب آن توسط حاضران مجمع و پيش بيني بودجه سال 1396 انجمن توسط ايشان.
3) ارائه گزارش بازرس قانونی انجمن آقاي مهندس رضا غفارزاده به مجمع.
4) حق عضویت و ورودی انجمن برای عضویت حقیقی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با اکثریت آراء عدم افزایش حق عضویت سالانه و ورودی مورد تصویت قرار گرفت و همچنین مقرر گردید هر عضوی که نماینده جدید به انجمن معرفی نمایند یکسال از پرداخت حق عضویت سالانه معاف گردد.
5) انتخابات اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسین انجمن.
لیست حاضرین در جلسه مجمع:

1) آقای مهندس رامین هاشمی از شرکت کناف ایران

2) آقای مهندس نصيري از شرکت يگانه فولاد سازش پارسيان

3) آقای مهندس مسعود حسینی راد از شرکت آرمان پی

4) آقای مهندس مهدی مستأجران گورتانی از شرکت سی بن سازه مهر (وكالت از شركت اسکان صنعت سپاهان)

5) آقای مهندس مسعود فیاض آذر از شرکت پایاسازه پاسارگاد (وكالت از شركت تدبیر بنا آزما)

6) آقای مهندس رضا غفارزاده از شرکت پناه ساز الوند

7) آقای دکتر فرشید خالقیان

8) آقای مهندس امیر حسین کریمی از شرکت پدید ساخت رستاک

9) آقای مهندس رامین گوران اوریمی از شرکت بنا برج ظفر

10) آقای مهندس مجیدرضا ابدی از شرکت دلتا اوج البرز

11) آقای مهندس سید امین یوسفی از شرکت مآب سازه

12) آقای مهندس همایون تاجبخش از شرکت پارسیان پی جنوب

13) آقای مهندس رضا هوشمند از گروه طرح و ساخت برج سازان كرمان


*) کاندیدهای عضویت در هیائت مدیره با آرای اخذ شده به شرح زیر می باشد:
1) آقای مهندس مسعود فیاض آذر با 14 رأی
2) آقای مهندس مهدی مستأجران گورتانی با 13 رأی
3) آقای مهندس رامین گوران اوریمی با 12 رأی
4) آقای مهندس حسن نظرزاده دباغ با 10 رأی
5) آقای مهندس رضاهوشمند با 9 رأی
6) آقای مهندس مسعود حسینی راد با 6 رأی
7) آقای مهندس سید فرهاد نصیرپور با 6 رأی
9) آقای مهندس مجیدرضا ابدی با 3 رأی
**) کاندیدهای عضویت برای بازرسین با آرای اخذ شده به شرح زیر می باشد:
1) آقای مهندس رضا غفارزاده با 14 رأی (بازرس اصلی)
2) آقای مهندس سعید نصیری با 1 رأی (بازرس علی البدل)

«««« صورتهای مالی - صفحه نخست »»»»

«««« ترازنامه »»»»