برگزاری نهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد

نهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاددر 20 و 21 آذر ماه سال جاری (1397) برگزار خواهد شد.