برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی میدکس

نهمین نمایشگاه بین المللی میدکس در تاریخ 21 الی 24 دی ماه سال جاری (1397) در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار خواهد شد. انجمن صنفی LSF ایران به عنوان حامی معنوی در این نمایشگاه حضور خواهد داشت.