برگزاری هشتمین جلسه مجمع عمومی عادی انجمن

براساس نامه دعوت به جلسه شماره 97/0932/الف مورخ 1397/02/04 مجمع عمومی عادی مرحله اول انجمن روز دو شنبه مورخ 97/04/11 ساعت 17:40 در آدرس تهران، خيابان نلسون ماندلا (جردن) ، خيابان شهيد طاهري، پلاک 31، طبقه 1، واحد 2، با حضور 6 شرکت (2 شرکت وکالتنامه ارسال کرده اند) از 10 شرکت عضو انجمن و ، برگزار گردید.
پس از تکمیل تعداد نفرات و رسمیت جلسه، ابتدا حاضرین نسبت به تعیین هیئت رئیسه به شرح ذیل اقدام نمودند:
آقای مهندس مهدی مستأجران ـ رئیس مجمع
آقای مهندس رضا غفارزاده ـ نائب رئیس مجمع
آقای مهندس رضاهوشمند ـ منشی جلسه
آقای مهندس حمیدرضا محمدزاده ـ ناظر اول
آقای مهندس رامین هاشمی ـ ناظر دوم
سپس مجمع عمومی بطور رسمی آغاز و براساس برنامه اعلامی، موارد ذیل به انجام رسید:
1) ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره توسط رئیس هیئت مدیره انجمن آقاي مهندس مهدی مستأجران و تصویب آن توسط حاضران مجمع.
2) ارائه گزارش عملکرد مالی سال 1396 انجمن توسط خزانه دار انجمن آقاي مهندس رضا هوشمند و تصویب آن توسط حاضران مجمع.
3) ارائه گزارش بازرس قانونی انجمن آقاي مهندس رضا غفارزاده به مجمع.
لیست حاضرین در جلسه مجمع:

1) آقای مهندس رامین هاشمی از شرکت کناف ایران

2) آقای مهندس رضا هوشمند از شرکت برج سازان کرمان

3) آقای مهندس شریفی از شرکت تیوا

4) آقای مهندس مهدی مستأجران گورتانی از شرکت سی بن سازه مهر (وكالت از شركت بنابرج ظفر)

5) آقای مهندس حمیدرضا محمدزاده از شرکت آریا تدبیر پاژ (وكالت از شركت یگانه فولاد سازش پارسیان)

6) آقای مهندس رضا غفارزاده از شرکت پناه ساز الوند


«««« صورتهای مالی - صفحه نخست »»»»

«««« ترازنامه »»»»